Zarząd Powiatu Obornickiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Obornickiego, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny: działki nr 932/3 i 933/1 z obrębu Oborniki.

Więcej informacji dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Obornikach [KLIKNIJ TUTAJ]