W ostatnim tygodniu kwietnia Warsztat Terapii Zajęciowej w Wiardunkach wzbogacił się o nowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup ten był możliwy dzięki pozyskanym przez Powiat Obornicki środkom zewnętrznym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami.

Nowy Ford Transit Custom Kombi to 9-osobowy mikrobus przystosowany do komfortowego przewozu osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wyposażeniu w najazdy ma również możliwość przewozu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Całkowity koszt zakupu auta to 159 577 zł. Ponad połowę tej kwoty stanowi pozyskane przez Powiat Obornicki dofinansowanie z PFRON – 82 000 zł. Pozostała część pochodzi ze środków własnych Powiatu Obornickiego – 25 000 zł, oraz ze środków WTZ Wiardunki – 52 577 zł.

Obecnie na zajęcia terapeutyczne w ośmiu pracowniach do Warsztatu uczęszcza 39 osób z niepełnosprawnościami z terenu całego Powiatu Obornickiego. Nowy samochód kursuje już od 12 maja w okolicach Ryczywołu i Rogoźna. Uczestnicy z Obornik i okolic natomiast są dowożeni autobusem Iveco wyposażonym w 20 miejsc.

Oprócz zajęć w poszczególnych pracowniach w Warsztatach odbywają się także zajęcia rehabilitacyjne, muzykoterapia, oraz cykliczne programy majce na celu podniesienie kwalifikacji i wyposażenie naszych uczestników w umiejętności mające na celu pomoc im w wejściu na rynek pracy. Zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb intelektualnych oraz sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych.