Doposażenie pracowni zawodowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów czy podniesienie kompetencji nauczycieli to główne cele projektów, realizowanych obecnie przez Powiat Obornicki przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty obejmują dwie placówki oświatowe z terenu Powiatu – Zespół Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach oraz Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie.

W przypadku Zespołu Szkół w Obornikach projekt zakłada:
– podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy wśród 25 uczniów w Technikum,
– podniesienie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji zawodowych wśród 6 nauczycieli,
– podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZS w wyniku doposażenia 3 pracowni zawodowych
– ułatwienie świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki edukacyjnej jak i zawodowej dla 25 uczniów w wyniku realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Grupę docelową projektu stanowić będzie 25 uczniów Technikum: technik handlowiec, technik informatyk, technik budownictwa oraz 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Całkowita wartość projektu: 506 402,29 zł
Dofinansowanie projektu: 455 762,05 zł

 

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie jest:
– podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 50 uczniów z Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia,
– podniesienie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych wśród 4 nauczycieli,
– podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie w wyniku doposażenia 6 pracowni zawodowych,
– ułatwienie świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki edukacyjnej jak i zawodowej dla 50 uczniów w wyniku realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Grupę docelową projektu stanowić będzie 50 uczniów Zespołu Szkół – 5 uczniów Szkoły Branżowej uczących się w zawodzie spawacza oraz 45 uczniów Technikum: technik mechanik, technik spawalnictwa, technika ekonomista, technik informatyk, technik logistyk oraz 4 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Całkowita wartość projektu: 507 533,34 zł
Dofinansowanie projektu: 456 780,00 zł

Oba projekty realizowane są w okresie od 1 czerwca 2022r. do 30 czerwca 2023r.