20 września br. na terenie powiatu obornickiego odbyły się wojewódzkie ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „IKANO 2023” na terenie zakładu dużego ryzyka. Udział w nich, wzięły wybrane jednostki ochrony przeciwpożarowej przewidziane do działań w przypadku wystąpienia poważnej awarii. Ćwiczenia miały na celu weryfikację danych zawartych w Zewnętrznym i Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym, Wojewódzkim oraz Powiatowym Planie Ratowniczym, w kontekście przyjętego scenariusza zagrożeń, a także sprawdzenie obowiązujących procedur.

Ćwiczenia podzielone zostały na część aplikacyjną oraz część praktyczną. Pierwsza z nich polegała na dyskusji przedstawicieli jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz instytucji i podmiotów współpracujących. Dyskusja miała na celu wypracowanie odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem zakładu oraz postępowaniem poszczególnych służb w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia. Część praktyczna zakładała symulację pożaru pianki poliuretanowej wskutek zaprószenia ognia. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że pożar wewnątrz obiektu został ugaszony przez stałe urządzenia gaśnicze, natomiast w dalszym ciągu wewnątrz hali magazynowej występowało silne zadymienie, a 3 osoby przebywające na zewnątrz uskarżają się na duszności. Do działań niezwłocznie skierowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Obornikach jak i druhów z pobliskich jednostek ochotniczych straży pożarnych. Po udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, przystąpiono do natarcia na palącą się halę. Ćwiczący stanęli przed wyzwaniem jakim było podanie skutecznych prądów gaśniczych o wydajności nie mniejszej niż 13 tysięcy litrów wody na minutę. W tym celu, zbudowano wydajny system poboru oraz przesyłu wody w oparciu o dostępne na terenie zakładu zbiorniki przeciwpożarowe. Do działań, zaangażowano również siły powiatu wągrowieckiego, które przybyły na teren działań w ramach Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, a także samochód dowodzenia i łączności z Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu, celem właściwej koordynacji działań.

Na miejscu ćwiczeń obecni byli Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Jarosław Zamelczyk,  Komendant Powiatowy PSP w Obornikach mł. bryg. Michał Mulka oraz Wicestarosta Powiatu Obornickiego Waldemar Cyranek.

Źródło: KP PSP Oborniki

no images were found