W środę Starosta Zofia Kotecka oraz Wicestarosta Waldemar Cyranek podpisali umowę na budowę zatoki autobusowej wraz z miejscami parkingowymi oraz boiskiem rekreacyjnym przy Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku. Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymona Włodarczyka. Wartość inwestycji to 359.884,19 zł.

W ramach prac wybudowana zostanie bezpieczna zatoka autobusowa i boisko rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową, wymieniona zostanie część ogrodzenia oraz zostaną utworzone 22 miejsce parkingowe wraz chodnikiem prowadzącym do budynku szkoły.

Najbardziej wyczekiwane przez uczniów boisko zostanie wyposażone w bramki, kosze, słupki do siatkówki i piłkochwyty. Teren zostanie ogrodzony, a w jego pobliżu pojawią się elementy małej architektury.

Do tej pory Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku nie posiadał miejsca, gdzie mogłyby odbywać się zajęcia na świeżym powietrzu. Od września się to zmieni. Cieszę się także, że rozwiązany zostanie problem z wsiadaniem i wysiadaniem uczniów z autobusów bezpośrednio z ulicy. Wybudowanie zatoki autobusowej zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo podopiecznych szkoły, a utworzenie miejsc parkingowych sprawi, że rodzice i nauczyciele nie będą już musieli parkować aut na poboczu jezdni – wyjaśnia Starosta Zofia Kotecka.

Prace rozpoczną się 10 czerwca i zgodnie z umową mają zakończyć się 20 sierpnia.