Trwająca od wiosny epidemia COVID-19  zatrzymała dynamicznie rozwijające się od ponad dwudziestu lat kontakty pomiędzy partnerskim  powiatami Oborniki i  Luchow- Dannenberg. Tym bardziej wyjątkowa była pierwsza i jak dotąd jedyna – poza  wymianą szkolną  LO Oborniki  – Gimnazjum Luchow w  lutym –  wizyta  w naszym powiecie zaprzyjaźnionego dziennikarza z Luchow. 

Bernd  Bruno  najpierw udał się do Obrzycka, gdzie został przywitany przez  uczestników wycieczki na rzece Warcie, zorganizowanej przez obornickie Stowarzyszenie Aplaga. Redaktor, który prywatnie jest również aktywnym miłośnikiem sportów wodnych i ratownikiem, zawitał w dalszej kolejności do Rogoźna, gdzie wziął udział w zakończeniu pierwszych od wielu lat zawodów łodzi motorowych na Jeziorze Rogozińskim. Przy tej okazji spotkał się z gospodarzem  miasta Burmistrzem Romanem Szuberskim oraz Renatą Tomaszewską – Przewodniczącą Rady Powiatu Obornickiego. Podczas wizyty Bernd Bruno podziwiał dokonane w ostatnich latach inwestycje w „Ośrodku za Jeziorem”. 

Kolejnym punktem  w programie bardzo krótkiej wizyty  redaktora z Luchow było spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Objezierzu. Bernd Bruno przywiózł list  od Dyrektora BBS Luchow – szkoły partnerskiej od 1996. Rozmawiano  o dotychczasowej współpracy i perspektywach oraz realizowanych i planowanych w przyszłości programach  i projektach.

W niedzielne przedpołudnie redaktor zwiedził  odnowione staraniem wolontariuszy cmentarze ewangelickie w Ludomach i Boruchowie,  dawny  kościół ewangelicki w Ryczywole, odbudowywane lapidarium na dawnym cmentarzu żydowskim, gdzie oprowadzali gościa Robert Zimny i Jacek Dereszyński.

Wizyta w Obornickim Ośrodku Kultury  i  rozmowa z Dyrektorem Adamem  Krasickim zakończyła krótki, ale bardzo intensywny pobyt zaprzyjaźnionego redaktora,  lidera  partnerskich relacji pomiędzy mieszkańcami naszych miast i powiatów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Adam Maliński, JAP