W czwartek Starosta Zofia Kotecka gościła w Obornikach Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka oraz Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka. W trakcie wizyty zaplanowano spotkanie w Starostwie Powiatowym, w którym wzięli udział Wicestarosta Waldemar Cyranek, Członkowie Zarządu Powiatu Bogusław Janus i Andrzej Ilski oraz asystent Wicemarszałka i Radny Rady Powiatu Błażej Cisowski. Następnie goście odwiedzili Zespół Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach, który niebawem zostanie rozbudowany dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 4.264.473,33 zł, przy czym całkowita wartość inwestycji to 5 017 027,45 zł.

W ramach zadania wybudowany zostanie dwukondygnacyjny budynek, który zamknie patio od strony północy, a ponadto połączy oba szkolne hole z wejściem do hali sportowej. W nowej części szkoły znajdować się będą m.in.: pracownia robót murarskich, tynkarskich i zbrojarsko-betoniarskich z 6 stanowiskami egzaminacyjnymi, szatnią  i magazynem sprzętowo-materiałowym dla techników budownictwa; pracownia kosztorysowania i projektowania dla techników budownictwa; symulacyjna pracownia dla techników ekonomistów; symulacyjna pracownia dla techników handlowców; specjalistyczna pracownia językowa; pracownia komputerowa dla techników informatyków.

Procedura przetargowa jest już praktycznie zakończona. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy z wykonawcą prac i przekazanie placu budowy – informuje Starosta Zofia Kotecka.

Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach pozwoli na kształcenie młodzieży z terenu Powiatu Obornickiego i nie tylko, w nowoczesnych warsztatach i pracowniach. Wszystko po to, aby podnieść jakość kształcenia zawodowego, a także zwiększyć konkurencyjność absolwentów Zespołu Szkół w Obornikach na rynku pracy.

 

Dofinansowanie na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, w celu rozwoju oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego
i zwiększenia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy” zostało przyznane w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”,
Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.