Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się (w dniach od 24.03.br. do 10.04.br.) przed Powiatową Komisją Lekarską w Obornikach w związku z kwalifikacją wojskową, na mocy ww. rozporządzenia zwolnione są w 2020 r. z obowiązku wynikającego z Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.