W imieniu WSTiRW Warta zapraszamy mieszkańców Powiatu Obornickiego na spływ kajakowy w ramach cyklu 4 Pory Roku w kajaku. Spływ odbywa się rzeką Wartą na odcinku Poznań-Czerwonak-Biedrusko. 

Pełna informacja na temat imprezy oraz całego cyklu znajduje się na stronie:
https://warta.poznan.pl/wydarzenie/wiosna-w-kajaku/