Zapraszamy Mieszkańców Powiatu Obornickiego do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt dokumentu „Strategia Rozwoju Powiatu Obornickiego na lata 2023-2030”. Dokument ten wskazuje kierunki oraz cele strategiczne, określające rozwój Powiatu Obornickiego w perspektywie najbliższych siedmiu lat.

Celem konsultacji jest umożliwienie Mieszkańcom Powiatu Obornickiego złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu.  Konsultacje przeprowadzone będą w postaci zbierania uwag i opinii na Formularzu Konsultacyjnym (do pobrania poniżej). Konsultacje prowadzone są w terminie od 28.09.2023 r. do 3.11.2023 r.

Formularz można dostarczyć do Starostwa Powiatowego:
– drogą elektroniczną, wysyłając maila na adres: j.przybysz@powiatobornicki.pl
– osobiście, składając go w Biurze Podawczym Starostwa, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki
– pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki

PLIKI DO POBRANIA:

  1. Formularz konsultacyjny
  2. Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Obornickiego na lata 2023-2030
  3. Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Rozwoju Powiatu Obornickiego na lata 2023-2030