Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z edukacji prawnej organizowanych przez Fundację Honeste Vivere. Szkolenia będą odbywały się zdalnie, według tematyki i terminów wskazanych w poniższym harmonogramie. Udział w zajęciach będzie odbywał się przy pomocy platformy Teams.

Celem zalogowania się na konkretne szkolenie należy skopiować link z tabeli do przeglądarki. Platforma Teams nie wymaga posiadania aplikacji, jedynym wymogiem jest wpisanie imienia i nazwiska lub Nicku.

Platforma Teams jest obsługiwana przez każdą z przeglądarek za wyjątkiem Mozilla Firefox.  

Logowanie się na konkretne szkolenie jest możliwe najwcześniej na 5 min przed rozpoczęciem każdego spotkania.

SZKOLENIA SIERPIEŃ

Lp.

Data szkolenia

Godzina rozpoczęcia

Temat

Program

1

29.08

18.00

Instytucje powołane do ochrony praw konsumentów, czyli gdzie i jak skutecznie szukać pomocy w sprawach

konsumenckich

 

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQ2YjY3NTgtZGY5Ni00NTJkLWE2MWMtM2M1ZDYzZTY1NjVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

2

29.08

19.00

Zajęcie komornicze – uprawnienia dłużnika

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTNjNjhiNDgtYzM2MS00ZmE4LTk1ZDQtZmQ0Njk5ZTQxNzA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

 

 

3

30.08

18.00

Naprawienie szkody, zadośćuczynienie czy nawiązka – uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjA1ZmE3OTQtNGQxYi00NGE3LTkzNDAtZjdiMTJmMmUxYmRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

4

30.08

19.00

Instytucje powołane do ochrony praw pracowników, czyli gdzie i jak skutecznie szukać pomocy w sprawach

pracowniczych

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVjMmE0MDktYzY1NS00MDY1LTgwZGQtYjZhOThlNjVmMTM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

 

5

31.08

9.00

Uzyskanie prawa do lokalu

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmUyN2UzNzItODFkNS00MWQ5LWJlMDAtYzljYmZjNGJjNTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

6

31.08

10.00

Majątek wspólny a majątek osobisty małżonków

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzU1OTE0NjYtYjgxNi00YzZhLTk0OGEtMGQ3YWZhMjBlZGM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

7

12.09

18.00

Działalność nierejestrowa, czyli własna firma bez potrzeby rejestracji w urzędzie

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQ2MDIzNmQtZTQyNi00YTc3LWIzYTItNTlmMjQxMzgyOGFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

8

12.09

19.00

Zakup mieszkania na rynku wtórnym i pierwotnym. Co powinien wiedzieć każdy kupujący

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWM4M2YxM2YtMzRiZC00MTk3LTg2MGUtNGRmMGYzMWU1NGM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

9

13.09

18.00

Trudna sytuacja materialna – gdzie uzyskam pomoc

 

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWY1YTk4MTAtZGMwMC00MzFkLWE0MDUtMzFlY2NiMjQzODJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

10

13.09

18.30

Sposoby rozwiązania umów

 

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTIzNDNiMmYtMjAxYi00ZDEwLWFlODEtOWMyZGNkNmEyOGI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

10

13.09

19.00

Sąsiedzkie spory graniczne

 

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjVhOTY1NGEtNzgzZS00MzFkLTk5NDItMWUyZGUwZmI0MGRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d