Informujemy, że od poniedziałku 15.05.2023 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności zostały przeniesione do wschodniej części budynku Starostwa. Wejście do PCPR znajduje się od ul. Kopernika (dawne wejście do lokalu gastronomicznego).