Informujemy, że WYPEŁNIENIE WNIOSKU W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM NABÓR NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z UDZIAŁEM W REKRUTACJI:
WNIOSEK NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU DO DNIA 14 CZERWCA BR. DO GODZ. 15:00

Instrukcja dostępna jest (w zakładce Dokumenty) na stronie internetowej:
https://nabor.pcss.pl/oborniki/szkolaponadpodstawowa/