W dniu 12 października 2021 r. w budynku Starostwa Powiatowego gościli uczestnicy warsztatów szkoleniowych prowadzonych przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu – Wojskowi Komendanci Uzupełnień z terenu województwa wielkopolskiego oraz ich zastępcy, a także wyznaczona kadra WSzW.

Uczestników szkolenia przywitał Wicestarosta Obornicki Waldemar Cyranek oraz Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Obornikach ppłk rez. Mariusz Fliciński, który następnie poprowadził zajęcia.

W ramach szkolenia realizowanego w oparciu o Salę sesyjną odbyły się zajęcia pokazowe nt.: „Organizacja i realizacja zadań podczas prowadzenia akcji kurierskiej administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Obornikach”.

Celem zajęć było m.in.:

  • zapoznanie uczestników warsztatów z przyjętą koncepcją oraz organizacją akcji kurierskiej administracji publicznej (AKAP) w Starostwie Powiatowym,
  • doskonalenie praktycznych umiejętności powoływania rezerw osobowych z wykorzystaniem akcji kurierskiej administracji publicznej,
  • przedstawienie procedur wydzielania sił i środków resortu obrony narodowej do realizacji zadań zarządzania kryzysowego w ramach wsparcia administracji publicznej,
  • zapoznanie ze specyfiką powiatu obornickiego wynikającą z usytuowania na jego terenie zakładów dużego i podwyższonego ryzyka wystąpieniem awarii przemysłowej (zgodnie z powiatowym planem zarządzania kryzysowego).

W trakcie zajęć realizowano praktycznie wybrane czynności wynikające z przebiegu AKAP, w tym wypełnianie dokumentacji oraz udzielanie instruktażu przez kierującego akcją kurierską poszczególnym osobom funkcyjnym zaangażowanym w przedsięwzięcie.

Autor: M. Fliciński.