W środę w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbyły się warsztaty ekologiczne pn. „Wpływ zadrzewień i lasów na nasze środowisko”. Prelekcję skierowaną do uczniów klas V i VI szkół podstawowych przeprowadził Jarosław Bator, Zastępca Nadleśniczego ds. rozwoju Nadleśnictwa Oborniki.

W warsztatach wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach, Szkoły Podstawowej w Budziszewku oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach. Spotkanie było elementem realizowanych w ostatnim czasie czasie przez Powiat Obornicki działań, mających na celu kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Powiatu Obornickiego.

 

 

Konkursy i warsztaty upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą przeznaczone w szczególności dla dzieci i młodzieży w powiecie obornickim dzięki wsparciu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.