W czwartek Wicestarosta Waldemar Cyranek reprezentował Powiat Obornicki podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W trakcie spotkania przyjęto m.in. sprawozdanie za rok 2020 oraz udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Kluczowe z punktu widzenia interesu mieszkańców Powiatu Obornickiego było jednak przede wszystkim przedstawienie bieżących informacji na temat planów budowy kolejnych odcinków drogi S11 przez przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez GDDKiA, odcinek drogi S11 na trasie Poznań-Oborniki wraz z obwodnicą Obornik zaplanowany jest do realizacji w latach 2023-2027. Planowany termin ogłoszenia postępowania w formule „Projektuj i Buduj” to I kwartał 2023 roku – informuje Wicestarosta Waldemar Cyranek.

W przypadku odcinka Oborniki-Ujście, jeszcze w tym roku planowane jest złożenie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Z kolei planowany termin realizacji to lata 2024-2028 – dodaje Wicestarosta.