Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku otrzyma 5 tys. zł na realizację projektu edukacyjnego pod nazwą „Zapraszamy do biblioteki”, zgłoszonego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Szkoła w Kowanówku przeprowadzi w tym roku projekt edukacyjny, promujący i wspierający rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Obejmuje on m.in. zakup nowych książek do szkolnej biblioteki, organizacje wystaw, zachęcenie rodziców uczniów do korzystania z literatury biblioterapeutycznej oraz ścisłą współprace z biblioteką publiczną i pedagogiczną w Obornikach.

Bardzo się cieszę, że powiatowe szkoły aktywnie korzystają z programów rozwoju czytelnictwa. W poprzednich latach podobną pomoc finansową na zakup książek otrzymały nasze licea i zespoły szkół. Placówka w Kowanówku również już wcześniej brała udział w tego typu projekcie, który wówczas był projektem pilotażowym – komentuje Starosta Obornicki, Zofia Kotecka.

Wkład własny Powiatu Obornickiego w realizację projektu wynosi 1 tys. zł. Pozostała kwota – 4 tys. zł. pochodzi z dofinansowania z budżetu państwa.

We wcześniejszej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa szkoły z Powiatu Obornickiego otrzymały dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł przy wkładzie własnym, wynoszącym 10 tys. zł.