Jeszcze w styczniu na terenie Obornik zostanie utworzone tzw. mieszkanie wspomagane dla osób niesamodzielnych. To efekt partnerskiej umowy Powiatu Obornickiego i Stowarzyszenia „Ludzki Gest” w ramach projektu wsparcia osób niesamodzielnych w Powiecie Obornickim.

Mieszkanie ma na celu zapewnienie pomocy w prowadzeniu samodzielnego życia i być alternatywą dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z pomocy opiekuna mieszkania, który będzie rozwijał i utrwalał ich umiejętności m.in. z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego czy załatwiania spraw administracyjnych. Pobyt w lokalu będzie przyznany na czas określony lub nieokreślony dla niesamodzielnych osób starszych i osób niesamodzielnym wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych.

We wtorek Starosta Zofia Kotecka i Wicestarosta Waldemar Cyranek podpisali umowę z Krystianem Kędzią na wynajem lokalu, w którym będzie znajdować się mieszkanie wspomagane. Kolejnym krokiem będzie zatrudnienie opiekuna mieszkania oraz nabór uczestników projektu. Zgodnie z umową, mieszkanie wspomagane ma zacząć funkcjonować od 18 stycznia 2021r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).