W czwartek w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbyła się Uroczysta Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Podczas dorocznego wydarzenia przyznano „Honorowe Wyróżnienia Starosty Obornickiego” i Medale „Zasłużony dla Powiatu Obornickiego”, będące najwyższymi odznaczeniami samorządu Powiatu Obornickiego, a także wręczono podziękowania dla pracowników urzędu, którzy w ostatnim czasie przeszli na emeryturę,

– Tegoroczna Uroczysta Sesja Rady Powiatu Obornickiego jest przede wszystkim wyrazem wdzięczności i pamięci o osobach, które silnie związały swoje życie z Powiatem Obornickim, rozumianym zarówno jako samorząd, jak i lokalną społeczność. Mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że każda z wyróżnionych dziś osób, niezależnie od zajmowanych stanowisk, zdobytych osiągnięć czy pełnionych funkcji, z poświęceniem pracowała na rzecz naszych Mieszkańców – mówiła w swoim przemówieniu Starosta Obornicki, Zofia Kotecka.

Medal „Zasłużony dla Powiatu Obornickiego” jest honorowym odznaczeniem za wieloletnią pracę, wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz Powiatu Obornickiego. To wyróżnienie  już od 15 lat przyznawane jest przez Kapitułę Medalu, czyli Zarząd Powiatu Obornickiego, osobom, instytucjom, firmom i stowarzyszeniom, których działania mają znaczący wpływ na rozwój naszego samorządu. Do tej pory przyznanych zostało 35 takich wyróżnień.

Kapituła Medalu składająca się z Członków Zarządu Powiatu Obornickiego przyznała w tym roku 3 medale. Otrzymali je:

  • Henryk Szrama

Henryk Szrama jest z wykształcenia pedagogiem. W latach 2001-2018 pełnił funkcję dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole. Jest związany z samorządem od 30 lat, zarówno na szczeblu gminnym, jak i powiatowym. Po raz pierwszy zaufaniem mieszkańców obdarzony został w 1994 r., kiedy to otrzymał mandat radnego Rady Gminy Ryczywół. W kolejnych latach swoją prace w samorządzie kontynuował już na szczeblu powiatowym. W Radzie Powiatu Obornickiego zasiadał dwukrotnie – w latach 2002-2006 oraz 2010-2014. Podczas kadencji 2010-2014 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. W 2018 r. Henryk Szrama został wybrany na Wójta Gminy Ryczywół. Sprawując wcześniej mandat radnego zarówno w samorządzie gminnym, jak i powiatowym, kładł duży nacisk na współprace obu jednostek. Gmina Ryczywół za kadencji Henryka Szramy rozwijała się, co było efektem jego ciężkiej pracy, determinacji i zaangażowania. Dziś Henryk Szrama nadal związany jest z samorządem jako członek Rady Gminy Ryczywół.

  • Zespół Tańca Ludowego działający przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu

Zespół Tańca Ludowego działającego przy Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu ma bardzo długą tradycję, która sięga lat 80. ubiegłego wieku. Jego działalność została zawieszona w 1989 r. aż do roku 2000, kiedy to Ryszard Ciszak, nauczyciel Zespołu Szkół w Objezierzu postanowił go reaktywować. Od tego momentu Zespół Tańca Ludowego prowadzi nieprzerwanie swoją działalność skupiając co roku grupę młodzieży, chcącą poznawać tradycję, uczyć się historii ale i reprezentować powiat obornicki w środowisku lokalnym i za granicami naszego kraju. Przez wszystkie lata swojej działalności Zespół uświetniał wiele imprez i wydarzeń kulturalnych.

Wielokrotnie występował podczas ,,Dni Obornik”, od początku współpracy między powiatami Oborniki i Luchow, swoimi występami propagował kulturę naszego kraju i regionu, podobnie w przypadku współpracy między szkołami ZS w Objezierzu i BBS Luchow. Kilkakrotnie Zespół prezentował swoje umiejętności podczas wyjazdów zagranicznych do Luchow (Niemcy) i do Emmen (Holandia). Warto podkreślić, że jest to jedyny tego typu zespół działający przy szkole średniej na terenie Powiatu Obornickiego.

  • Eugeniusz Pawlicki

Eugeniusz Pawlicki jest mieszkańcem Parkowa. Od najmłodszych lat angażował się w życie organizacji społecznych, jak chociażby harcerstwo i Ligi Obrony Kraju. Przez szereg lat był członkiem rady sołeckiej, a w latach 1990-1994 oraz 1998-2002 był radnym Rady Miejskiej w Rogoźnie. W pierwszej z wymienionych kadencji był Członkiem Zarządu Gminy Rogoźno. Przez wiele lat aż do dziś jest aktywnym i oddanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Parkowie. Od 2002 jest skarbnikiem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Rogoźnie.
Wśród odznaczeń, które otrzymał Eugeniusz Pawlicki są: Brązowy Krzyż Zasługi RP, a także odznaki Związku OSP RP: Strażak Wzorowy, Złoty, Srebrny i Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

Starosta Zofia Kotecka przyznała również „Honorowe Wyróżnienie Starosty Obornickiego”, które otrzymali:

  • Henryk Brodniewicz za wieloletnią pracę na rzecz Samorządu
  • Piotr Neter za wieloletnią pracę na rzecz Samorządu Powiatu Obornickiego
  • Marcin Samolczyk za wieloletnie koordynowanie Powiatowego Przeglądu Talentów Artystycznych „Mikrofonia”
  • Michał Łukaszewicz i Krystian Szajnkienig za empatię, odwagę i postawę godną naśladowania. Uczniowie udzielili w profesjonalny sposób pomocy mężczyźnie leżącemu na chodniku, który miał atak epilepsji. Dzięki ich szybkiej reakcji uchronili go przez urazami, a być może uratowali nawet życie.
  • Andrzej Maćkowiak w dowód uznania za ponad 50 lat funkjonowania Cukierni Andrzej Maćkowiak

Podczas uroczystości podziękowano także pracownikom Starostwa Powiatowego, którzy po wieloletniej pracy na rzecz samorządu przeszli na zasłużoną emeryturę. Byli to:

  • Zofia Kowalska
  • Dariusz Pietrzak

Tradycyjnie już uroczystość uświetnili swoimi występami młodzi artyści z Powiatu Obornickiego. Tym razem był to Zespół Tańca Ludowego działający przy Zespole Szkół w Objezierzu oraz Maja Cichacka, laureatka Powiatowego Przeglądu Talentów Artystycznych „Mikrofonia”.