W poniedziałek Starosta Zofia Kotecka i Wicestarosta Waldemar Cyranek podpisali umowę na przebudowę drogi w miejscowości Nowołoskoniec. Wykonawcą prac będzie firma Colas Sp. z o.o. z Palędzia. W ramach zadania wykonana zostanie warstwa wzmacniająca drogę o grubości 10 cm, podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubości 7 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm. Dodatkowo na zjazdach wykonane zostaną krawężniki a pobocze zostanie utwardzone warstwą kruszywa kamiennego o grubości 15 cm.

Wartość inwestycji to 291.185,21 zł. Termin realizacji zadania to 2 miesiące.