Dzięki współpracy Powiatu Obornickiego z Nadleśnictwem Oborniki liczący blisko kilometr leśny odcinek drogi powiatowej nr 1848P, przebiegającej przez Sycyn od granic Powiatu Obornickiego z Obrzyckiem i Szamotułami jest już utwardzony. Inwestycja zdecydowanie wpłynie na poprawę komfortu jazdy na ww. trasie, szczególnie w deszczowe dni.

We wtorek odbył się odbiór drogi, w którym uczestniczyli Wicestarosta Waldemar Cyranek, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki Jarosław Bator oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Pilarski.

Zadanie jest finansowane z Funduszu Leśnego w ramach inwestycji drogowych. Jego wartość to 334.835,52 zł.