W środę, 1 września po wielu miesiącach nauki zdalnej i wakacjach do szkół powrócili uczniowie. Oprócz wyczekiwanego kontaktu z rówieśnikami i spotkań ze swoimi nauczycielami, młodzież z dwóch placówek prowadzonych przez Powiat Obornicki miała tego dnia dodatkowe powody do radości. Inauguracja nowego roku szkolnego połączona była bowiem z oficjalnym zakończeniem kluczowych dla szkół inwestycji. W przypadku Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku była to budowa bezpieczniej zatoki autobusowej, parkingów, chodnika i boiska, zaś w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach wymiana dachu oraz remont elewacji.

Podczas uroczystego apelu w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku Dyrektor Ewa Szczecińska podziękowała Staroście Zofii Koteckiej i Wicestaroście Waldemarowi Cyrankowi za zrealizowaną inwestycje, chwaląc tempo prowadzonych prac.

Jeszcze rok temu w tym miejscu znajdował się stary barak, który był zamieszkiwany. Gdy poinformowano mnie o planach budowy boiska, zatoki i parkingów sądziłam, że potrwa to kilka lat. Realizacja inwestycji okazała się jednak błyskawiczna, a efekty przerosły nasze oczekiwania – mówiła Dyrektor Ewa Szczecińska.

Starosta Zofia Kotecka podkreślała natomiast, że kluczem do tego sukcesu było zaangażowanie i praca wielu osób.
Zadziałał tu łańcuch przyczynowo skutkowy. Duży wkład w powodzenie tego przedsięwzięcia miał m.in. Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, którego działania doprowadziły do znalezienia nowego mieszkania dla lokatorki baraku. Rękę na pulsie cały czas trzymał także Wicestarosta Waldemar Cyranek, który sprawnie nadzorował rozbiórkę znajdującego się tu wcześniej budynku. Ze swojego zadania bardzo dobrze wywiązał się również wykonawca prac, który zakończył budowę przed rozpoczęciem roku szkolnego – mówiła Starosta Zofia Kotecka.

Przecięcia wstęgi, symbolizującego oddanie inwestycji do użytku dokonali Starosta Zofia Kotecka, Wicestarosta Waldemar Cyranek, Dyrektor Zespołu Szkół Ewa Szczecińska, Wykonawca prac Szymon Włodarczyk oraz przedstawiciele Rady Rodziców i Uczniów.

Wartość inwestycji to 390.892,19 zł. W ramach prac wybudowana została bezpieczna zatoka autobusowa i boisko rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową, wymieniona została część ogrodzenia oraz utworzono 22 miejsca parkingowe wraz chodnikiem prowadzącym do budynku szkoły.

Na realizację zadania Powiat Obornicki otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w wysokości 369.994,19 zł.

 

Drugą dużą inwestycją, zrealizowaną podczas wakacji w powiatowych szkołach była wymiana pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji oraz remont elewacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach.

Podczas inauguracji nowego roku szkolnego Dyrektor obornickiego ogólniaka Agnieszka Katarzyna Balcerowiak podziękowała w imieniu społeczności szkolnej obecnym na spotkaniu Staroście Zofii Koteckiej, Wicestaroście Waldemarowi Cyrankowi, Członkowi Zarządu Powiatu Andrzejowi Ilskiemu, Przewodniczącej Rady Powiatu Renacie Tomaszewskiej, Skarbnikowi Powiatu Joannie Koniecznej,  Naczelnikowi Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Karolinie Bak oraz przedstawicielom wykonawcy prac za realizację inwestycji, która sprawiła, że budynek Liceum po wielu dekadach znów stał się jedną z wizytówek Obornik.

Remont dachu i elewacji obornickiego ogólniaka to zadania, które czekały na swoją kolej długie lata. Cieszę się, że udało nam się je połączyć i wykonać w tym samym czasie, dzięki czemu zaoszczędziliśmy sporo środków w naszym budżecie, nie ponosząc wysokich kosztów dwukrotnego stawiania rusztowań. Obie inwestycje wzajemnie się dopełniają, dając wspaniały efekt – mówiła Starosta Zofia Kotecka.

W ramach inwestycji oprócz wykonania nowego poszycia z dachówki ceramicznej wzmocniono elementy drewnianej więźby, wykonano nowe opierzenia z rynnami oraz wymieniono stolarkę okienną w lukarnach. Koszt zadania wraz z malowaniem elewacji i uzupełnieniem odspojonych tynków to 644.715,21 zł.

Na realizację inwestycji Powiat Obornicki otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 497.873,76 zł.