Starosta Obornicki zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych do udziału w powiatowym konkursie ekologicznym „Drzewo w barwach jesieni”. Celem Konkursu jest edukacja, kształtowanie postaw ekologicznych, propagowanie zainteresowania i szacunku do przyrody, rozwijanie wśród uczniów umiejętności swoich obserwacji i spostrzeżeń w terenie, możliwość poznania darów jesieni, które daje mam drzewo, uzmysłowienie sobie wizualnego piękna drzewa w świetle jesiennych barw.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej drzewo jesienią dowolną techniką plastyczną (kredkami, farbami, wyklejana itp.), w formacie A4. Prace konkursowe należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Obornikach, przy ul. 11 Listopada 2a, pok. 207, w terminie od 30 października 2023 r. do  17 listopada 2023 r.,  w poniedziałki w godzinach 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 r. o godzinie 10:00. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU JEST DOSTĘPNY [TUTAJ]