Powiat Obornicki realizował w partnerstwie z Miastem Poznań projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania„. Celem projektu, który objął 11 szkół – w tym także Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach, jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki oraz zajęć rozwijających z informatyki, a także przeprowadzenie szkoleń z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych i informatycznych metodą eksperymentu dla nauczycieli. Oprócz tego w ramach projektu doposażono także sale w pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistycznych do prowadzenia zajęć z matematyki i informatyki.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach udział w projekcie wzięły łącznie 102 osoby (68 osób w zakresie matematyki i 24 osoby w zakresie informatyki). Wartość dofinansowania projektu to 119.164,81 zł, zaś wkład własny Powiatu Obornickiego to 6.027,33 zł.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie zwiększenie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kompetencji  nauczycieli oraz wysoki standard wyposażenia szkół objętych wsparciem.