Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie uzyskał dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości 617 109,43 zł, w ramach projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość!”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Całkowita wartość projektu to 685 677,15 zł.

W ubiegłym roku z projektu skorzystała także inna szkoła prowadzona przez Powiat Obornicki – Zespół Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 82 uczniów z Technikum i Szkoły Branżowej I i 8 nauczycieli, podniesienie jakości kształcenia zawodowego w wyniku doposażenia 4 pracowni zawodowych oraz ułatwienie świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki edukacyjnej jak i zawodowej dla 70 uczniów w wyniku realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w okresie VI.2020 – XI.2022 r. Projektem objęci zostaną uczniowie uczący się w zawodach technik: logistyk, mechanik, spedytor, informatyk, ekonomista, handlowiec oraz ślusarz, mechanik samochodowy, blacharz samochodowy, kucharz, sprzedawca.

Planowane efekty projektu:

 • doposażenie pracowni dla zawodów technik: mechanik, informatyk, logistyk, spedytor, ekonomista, handlowiec w ZS w Rogoźnie (tokarki, spawarki, pracownie komputerowe, spawarki do światłowodów, drukarki 3D, plotery, kasy fiskalne, czytniki kodów kreskowych,
 • zwiększenie wiedzy przyczyniające się do świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i/lub zawodowej oraz zwiększenie umiejętności kluczowych w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej u uczniów i uczennic,
 • kursy i szkolenia dla uczniów technikum i Branżowej Szkoły I-stopnia:
  • Kurs spawalnictwa MIG – t. mechanik – 120 h, 10 os.
  • Kurs operatora wózków widłowych – t. logistyk 50 h, 10 os.
  • Szkolenie kadrowo-księgowe – t. ekonomista -20 h, 5 os.
  • Szkolenie z projektowania i montażu sieci światłowodowych – t. informatyk – 30 h, 10 os.
  • Szkolenie dot. druku 3D – t. informatyk – 20 h, 10 os.
  • Kurs prowadzenia działalności gospodarczej – t. ekonomista – 20 h, 10 os.
  • Szkolenie grafiki 3 D t. informatyk – 20 h, 10 os.
  • Kurs obsługi kas fiskalnych (dla ucz. kształcących się w zawodach: sprzedawca, fryzjer, kucharz), 30 h, 10 os.
  • Kurs operatora CNC – (dla ucz. kształcących się w zawodach: z ślusarz, operator CNC, mechanik) 60 h, 4 os.
  • Kurs prowadzenia działalności gospodarczej – (dla ucz. kształcących się w zawodach: sprzedawca, kucharz, stolarz) 35 h, 10 os.
  • Kurs gastronomi w praktyce dla kucharzy (dla ucz. kształcących się w zawodzie kucharz) 35 h, 7 os.
  • Kurs spawalnictwa MIG – (dla ucz. kształcących się w zawodach: mechanik samochodowy, ślusarz, monter zabudowy) 120 h. 10 os.
 • płatne staże u pracodawców dla uczniów technikum – 62 uczniów w okresie realizacji projektu,
 • zajęcia dodatkowe dla uczniów technikum:
  • z informatyki -100 h w ramach proj. 2 gr (każda 6 os.) x 50 h
  • przygotowujące do matury
   • z matematyki – 20 h w ramach proj. , 2 gr x 5 os. x 10 h
   • z języka polskiego – 20 h w ramach proj. , 2 gr x 5 os. x 10 h
   • z języka obcego nowożytnego 20 h w ramach proj. , 2 gr x 5 os. x 10 h
  • przygotowujące do egzaminów zawodowych – 60 h w ramach proj., 10 os. 2 gr. x 30 h,
 • zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych z matematyki – 40 h,
 • zajęcia dodatkowe dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi:
  • z matematyki – 100 h,
  • z języków obcych – 100 h;
 • zajęcia dodatkowe z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • dla uczniów SB I Stopnia:
  • z marketingu sprzedaży dla sprzedawców – 20 h w ramach proj, 2 gr. x 5 os. x 10 h.
  • ze spawalnictwa dla zawodów z branży mechanicznej – 40 h w ramach projektu, 2 gr. x max. 3 os. w gr. x 20 h.
 • podniesienie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w:
  • Kursie spawalnictwa MIG – 2 os.
  • Kursie spawalnictwa TIG – 1 os.
  • Szkoleniu projektowania CAD/CAM – 1 os.
  • Szkoleniu z projektowania i montażu sieci światłowodowych- 1 os.
  • Szkoleniu dot. druku 3D- 1 os.
  • Szkoleniu – Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM – 1 os.
  • Szkoleniu – Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji – 1 os.
  • Inwentaryzacja w nowoczesnym przedsiębiorstwie – 1 os.
  • Kursie Excel w logistyce – 1 os.
  • Szkoleniu z pakietu INSERT dla nauczyciela – 2 os.
  • Szkoleniu dla nauczycieli: praca z uczniem mającym trudności w nauce – 5 h zajęć , udział min 3 n-li,
  • Studiach podyplomowych – Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 1 os.