W Kowalewku i Wargowie trwają pracę związane z rozbudową drogi powiatowej, łączącej obie miejscowości. Do tej pory wycięta została już znaczna część drzew przy poboczach jezdni, realizowane są również kolejne etapy związane z budową kanalizacji deszczowej.

Ta kluczowa dla Powiatu Obornickiego inwestycja drogowa, której wartość przekracza 21 mln zł, prowadzona jest na odcinku o łącznej długości 2,5 km. W ramach zadania ostaną przebudowane skrzyżowania w Kowalewku i Wargowie na skrzyżowania typu rondo oraz rozbudowana zostanie jezdnia, która posiadać będzie kanalizację deszczową z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe i roztopowe. Inwestycja obejmie też swoim zasięgiem rozbudowę wlotów skrzyżowań, budowę nowych ścieżek rowerowych, pieszo-rowerowych czy nowych zatok autobusowych oraz rozbudowę oświetlenia drogowego. Wykonawcą zadania jest firma NDI Energy Sp. z o. o. z Dąbrowy. Prace mają potrwa do maja 2024 r.

Powiat Obornicki na rozbudowę drogi Kowalewko-Wargowo otrzymał dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 15.758.388, 94 zł. Inwestycja współfinansuje również Gmina Oborniki, która przekazała samorządowi powiatowemu na ten cel 2.700.000,00 zł.