Na leśnym odcinku drogi powiatowej nr 1848P przebiegającej przez Sycyn od granic Powiatu Obornickiego z Obrzyckiem i Szamotułami, trwają prace związane z utwardzaniem nawierzchni. Postęp prac po nawiezieniu pierwszej warstwy tłucznia sprawdzili w poniedziałek Wicestarosta Waldemar Cyranek oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Pilarski.

Odcinek, który zostanie utwardzony liczy ok. 950 metrów. Inwestorem zadania, którego wartość wynosi 334.835,52 zł jest Nadleśnictwo Oborniki, w ramach inwestycji drogowych realizowanych na drogach gminnych i finansowanych z funduszu leśnego. Prace mają zakończyć się w drugiej połowie grudnia.