Pandemia koronawirusa nie wpłynęła na tempo prac, realizowanych na drogach powiatowych.

Cały czas trwa przebudowa drogi powiatowej z Obornik do Uścikowa. Na odcinku liczącym ponad 1,5 km położona zostanie warstwa wyrównawcza i ścieralna, z częściowym poszerzeniem jezdni do 5,5m. Wykonane zostaną także zjazdy z drogi i zatoka autobusowa, a także chodnik o szerokości 2m.

Prace mają potrwać do końca września 2020 r. Inwestycja jest częścią projektu budowy drogi Objezierze-Wymysłowo-Uścikowo, który będzie realizowany w następnych etapach.

Na przebudowę drogi Powiat Obornicki otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.925.625,00 zł brutto, co zgodnie z kosztorysem inwestorskim stanowi 80 proc. całkowitego kosztu zadania. Pozostałe środki na realizację inwestycji pochodzą z budżetu Powiatu Obornickiego oraz Gminy Oborniki.