Zachęcamy organizacje z terenu Powiatu Obornickiego do składania wniosków w programie „Mikro Granty”, którego celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej. Stosowne wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej https://www.mikrograntysportowe.pl/. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, będących w dyspozycji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nabór trwa do 14 lipca.