Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku przeszedł kompleksową termomodernizację. Dzięki inwestycji nie tylko zmieniła się sama estetyka budynku, ale też znaczącej poprawie uległa efektywność energetyczna placówki, a dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza.

W piątek odbył się oficjalny odbiór inwestycji, w którym udział wzięli Starosta Zofia Kotecka, Członkowie Zarządu Powiatu Andrzej Ilski i Zbigniew Nowak oraz Dyrektor Szkoły Ewa Szczecińska.

Zakres wykonanych prac obejmował ocieplenie stropu poddasza i ścian zewnętrznych, wymianę 21 szt. okien i 6 szt. drzwi, modernizację instalacji grzewczej, montaż instalacji fotowoltaicznej i wymianę oświetlenia na energooszczędne. Za realizację inwestycji odpowiedzialna była firma ogólnobudowlana Janusza Hajdacza z Sokolnik Wielkich. Wartość zadania wyniosła 1.123.000 zł

Powiat Obornicki pozyskał na ten cel dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości 85 proc. Środki przyznane zostały w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”.