Dzięki zwiększeniu planu dotacji celowych na 2020 rok, Powiat Obornicki zakupi nową karetkę typu „S” dla zespołu ratownictwa medycznego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Obornikach.

Potrzebę zwiększenia ilości karetek w Powiecie Obornickim władze Powiatu oraz dyrekcja obornickiego szpitala w ostatnich latach zgłaszały Wojewodzie Wielkopolskiemu wielokrotnie. Determinacja i konsekwencja w tych działaniach przyniosły oczekiwane efekty. W ubiegłym tygodniu z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu napłynęła informacja, że decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększono dotację dla Powiatu Obornickiego o 400 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup nowej karetki. Oprócz tego Powiat Obornicki przeznaczy na ten cel jeszcze kolejne 100 tys. zł.

Zwiększenie ilość karetek od samego początku było dla nas priorytetem. Zakup nowego ambulansu realnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego Powiatu, tym bardziej w czasach trwającej pandemii – mówi Starosta Obornicki Zofia Kotecka.

 

*zdjęcie poglądowe