W czwartek, 9 grudnia w Szpitalu Powiatowym w Obornikach Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński podpisał ze Starostą Obornickim Zofią Kotecką, Wicestarostą Waldemarem Cyrankiem i Skarbnikiem Powiatu Joanną Konieczną umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu do pracowni endoskopowej – dwóch gastroskopów i jednego kolanoskopu wraz  akcesoriami.

Dofinansowanie pochodzące z ogólnej rezerwy budżetowej państwa wynosi 320 tys. zł. Z kolei Powiat Obornicki przekaże na zakup sprzętu 80 tys. zł.

Środki, które trafiają obecnie do szpitali są bardzo ważne. Z jednej strony sytuacja pandemiczna skłania do tego, aby inwestować w placówki medyczne, z drugiej jednak nie można zapominać o oddziałach, które nie są związane z covidem, tak jak ma to miejsce dziś w Obornikach – mówił Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, przy czym podkreślił: – Wiem, że potrzeby szpitala są nadal spore, sygnalizowała mi to we wcześniejszych rozmowach Pani Starosta. Mam nadzieję, że z czasem wspólnymi siłami uda się krok po kroku wszystkie je zrealizować.

Starosta Zofia Kotecka dziękując za przekazaną dotację, zwróciła uwagę jak ważnymi instytucjami dla samorządów są powiatowe szpitale. – Dla mieszkańców zawsze jest to kluczowa placówka, dlatego w minionych latach Powiat Obornicki zainwestował miliony złotych, aby obornicki szpital mógł wyglądać tak, jak dziś. Standard opieki utrzymywany jest na bardzo wysokim poziomie. By było tak jednak cały czas, nie możemy zakończyć procesu dofinansowywania szpitala – zaznaczyła Starosta.

Podczas spotkania, w którym wzięli udział także Członkowie Zarządu Powiatu Bogusław Janus, Andrzej Ilski i Piotr Neter, Dyrektor Szpitala Małgorzata Ludzkowska, a także Radni Powiatowi Zbigniew Nowak, Wiesław Bartkowiak oraz przedstawiciel Wojewody w Radzie Społecznej SP ZOZ Katarzyna Urbańska poruszono tematy bieżącej sytuacji pandemicznej, potrzeb szpitala oraz jego sytuacji kadrowej.