Powiat Obornicki otrzymał dwa stypendia dla absolwentów szkół średnich, umożliwiające studiowanie na WSHIU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu. Symboliczne czeki na ręce Wicestarosty Waldemara Cyranka przekazała we wtorek założycielka placówki, Magdalena Górska.

Stypendium finansuje 3 lata studiów licencjackich na wybranym kierunku uczelni. Otrzyma je dwójka tegorocznych absolwentów szkół średnich z terenu Powiatu Obornickiego, wyłoniona po konsultacjach z dyrektorami szkół.

Jest to już czwarta edycja akcji, podczas której WSHIU Akademia Nauk Stosowanych przekazuje wielkopolskim powiatom 70 stypendiów.