W związku z rosnącym zagrożeniem związanym z koronawirusem oraz w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Powiatu Obornickiego prosimy o załatwianie bieżących spraw głównie za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej.

W przypadku braku możliwości przesłania dokumentów drogą elektroniczną, prosimy o ich składanie wyłącznie w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego.

 

Telefony i adresy mailowe do wydziałów Starostwa Powiatowego w Obornikach

Wydział Organizacyjno-Prawny
tel. (0 61) 29 73 120
e-mail: organizacyjny@powiatobornicki.pl

Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel: (0 61) 29 73 134
e-mail: geodezja@powiatobornicki.pl

– Referat Gospodarki Nieruchomościami 
tel. (0 61) 29 73 110
e-mail: nieruchomosci@powiatobornicki.pl

– Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. (0 61) 29 73 113
e-mail: podgik@powiatobornicki.pl

Wydział Oświaty, Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich
tel. (0 61) 29 73 160
e-mail: oswiata@powiatobornicki.pl

Stanowisko ds. Promocji i Rozwoju

tel: (0 61) 29 73 112
e-mail: j.przybysz@powiatobornicki.pl

Wydział Budownictwa i Środowiska
tel: (0 61) 29 73 122
e-mail: budownictwo@powiatobornicki.pl

Wydział Komunikacji:
tel: (0 61) 29 73 105
e-mail: a.szrama@powiatobornicki.pl

Wydział Finansów
tel: (0 61) 29 73 139
e-mail: finanse@powiatobornicki.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
tel: (61) 29 73 125
e-mail: pcpr@powiatobornicki.pl

– Zespół pieczy zastępczej
(61) 29 73 126/130

– Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
(61) 29 73 127

– Dział ds. Osób Niepełnosprawnych/SOW/PFRON
(61) 29 73 127