Wszelkie niezbędne druki, karty usług publicznych, obwieszczenia, ogłoszenia oraz informacje o zamówieniach publicznych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Obornikach pod adresem bip.powiatobornicki.pl.

Bezpośrednie odnośniki:

– Ogłoszenia/Obwieszczenia
http://bip.powiatobornicki.pl/dokumenty/menu/30

– Zamówienia publiczne
http://bip.powiatobornicki.pl/zamowienia