Wicestarosta Waldemar Cyranek, Radna Rady Powiatu Anna Nowicka oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Pilarski wzięli udział w czwartek w spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Ryczywół, dotyczącym przebudowy drogi powiatowej Piotrowo-Ryczywół.

W trakcie spotkania przeprowadzonego w dużym reżimie sanitarnym, w którym uczestniczyli Wójt Ryczywołu Henryk Szrama, Przewodniczący Rady Gminy Ryczywół Łukasz Krzyśko, Radni Rady Gminy Ryczywół Genowefa Nędza i Marian Głów, sołtysi Piotrowa i Skrzetusza Henryk Niedbalski oraz Jolanta Fuhrmann, przedstawiona została koncepcja zakładająca przebudowę drogi na odcinku blisko 9,5 kilometra od Placu 1 Maja w Ryczywole do granicy powiatu w Piotrowie, wraz z budową chodników w terenie zabudowanym oraz szykan spowalniających prędkość aut przed miejscowościami. Przedstawione podczas spotkania sugestie i uwagi zostaną przekazane projektantom i uwzględnione w projekcie drogi.

Koszt wykonania dokumentacji projektowej zleconej przez Powiat Obornicki to ponad 200 tys. zł. Inwestycja ma zostać sfinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, budżetu Powiatu Obornickiego oraz dotacji przekazanej przez Gminę Ryczywół.