4 lutego odbyło się terenowe spotkanie, dotyczące potrzeb drogowych i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Ryczywół. Wicestarosta Waldemar Cyranek i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Pilarski odwiedzili miejscowość Ninino, by obejrzeć newralgiczne i wymagające zwiększenia bezpieczeństwa miejsca na terenie wsi. Potrzeby z zakresu remontu dróg wskazywali Sołtys Ninina Zenon Stęsik, Radny Rady Gminy Ryczywół Andrzej Cybort, Przewodniczący Rady Gminy Ryczywół Łukasz Krzyśko i Radna Rady Powiatu Obornickiego Anna Nowicka. Następnie udano się w miejsce remontu mostu na rzece Flincie. Kolejnym ważnym miejscem spotkania była wizyta w miejscowości Zawady oraz ustalenie szybkiej potrzeby remontu drogi powiatowej.
 
źródło: Gmina Ryczywół