Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach wszczął procedurę przetargową na remont dróg zlokalizowanych na terenie Powiatu Obornickiego. Zamówienie obejmuje remonty na niżej wymienionych odcinkach:
– droga powiatowa nr 1847P Stobnica – Oborniki na długości około 300 m w miejscowości Kiszewo;
– droga powiatowa nr 2020P Ryczywół – Tarnowo na długości około 200 m w miejscowości Ryczywół;
– droga powiatowa nr 2025P Ninino – Uchorowo na długości około 200 m w miejscowości Słomowo;
– droga powiatowa nr 2035P Rożnowo – Pacholewo na długości około 150 m w miejscowości
Marszewiec;
– droga powiatowa nr 2038P Jaracz – Józefinowo na długości około 250 m w miejscowości Jaracz;
– droga powiatowa nr 2049P Górka – Bogdanowo na długości około 190 m w miejscowości Górka.
 

Oferty można składać do 10.06.2022 r. do godz. 14:00.

Szczegółowe informacje, dotyczące zamówienia oraz pełna dokumentacja dostępne są pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f74d9936-747f-4bb7-b449-8b970dfc1d99