Powiat Obornicki przy udziale Gminy Oborniki, Gminy Rogoźno oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z realizacją w roku 2020.

Wniosek można składać w urzędach gmin powiatu obornickiego właściwej dla położenia nieruchomości objętej wnioskiem. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

Powiat Obornicki pokrywa 100 procent kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie).

Więcej informacji na stronie
➡️ bip.powiatobornicki.pl/dokumenty/menu/110