Już w najbliższych dniach rozpoczną się remonty dwóch dróg powiatowych, tj. Jaracz- Rożnowice oraz Wymysłowo-Uścikowo. W czwartek Starosta Zofia Kotecka i Wicestarosta Waldemar Cyranek w obecności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Michała Klupczyńskiego oraz Sołtysa Wymysłowa Urszuli Warguły podpisali umowy z wykonawcą inwestycji, firmą Colas z Palędzia. Wartość zadania to 3.807.040 zł. Remonty dróg finansowane będą po połowie z budżetu Powiatu Obornickiego oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.