W poniedziałek, 18 października Starosta Zofia Kotecka, Wicestarosta Waldemar Cyranek oraz Skarbnik Powiatu Joanna Konieczna podpisali umowę na rozbudowę Zespołu Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach. Wykonawcą zadania będzie wyłoniony podczas procedury przetargowej Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Sławomira Lisiewicza z Chodzieży.

Jak zapewnił Wykonawca, prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Zgodnie z zapisami umowy, nowy budynek szkoły zostanie wybudowany w przeciągu 10 miesięcy.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie dwukondygnacyjny budynek, który zamknie patio od strony północy, a ponadto połączy oba szkolne hole z wejściem do hali sportowej. W nowej części szkoły znajdować się będą m.in.: pracownia robót murarskich, tynkarskich i zbrojarsko-betoniarskich z 6 stanowiskami egzaminacyjnymi, szatnią i magazynem sprzętowo-materiałowym dla techników budownictwa; pracownia kosztorysowania i projektowania dla techników budownictwa; symulacyjna pracownia dla techników ekonomistów; symulacyjna pracownia dla techników handlowców; specjalistyczna pracownia językowa; pracownia komputerowa dla techników informatyków.

Powiat Obornicki na rozbudowę infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach otrzymał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 4.264.473,33 zł.

Dofinansowanie na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, w celu rozwoju oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego
i zwiększenia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy” zostało przyznane w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”,
Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.