Ponad 21 mln zł wynosi wartość rozpoczętej właśnie przez Powiat Obornicki inwestycji, polegającej na rozbudowie drogi nr 2055P Kowalewko-Wargowo. W środę w Starostwie Powiatowym w Obornikach podpisano umowę z Wykonawcą zadania firmą NDI Energy Sp. z o. o. z Dąbrowy.

Prace realizowane będą na odcinku o długości 2,5 km, na którym zostaną przebudowane skrzyżowania w Kowalewku i Wargowie na skrzyżowania typu rondo oraz rozbudowana zostanie jezdnia, która posiadać będzie kanalizację deszczową z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe i roztopowe. Inwestycja obejmie też swoim zasięgiem rozbudowę wlotów skrzyżowań, budowę nowych ścieżek rowerowych, pieszo-rowerowych czy nowych zatok autobusowych oraz rozbudowę oświetlenia drogowego.

Podczas podpisania umowy przez Starostę Zofię Kotecką i Wicestarostę Waldemara Cyranka z Wykonawcą zadania, obecni byli również Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Burmistrz Obornik Tomasz Szrama oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Paweł Drewicz oraz Zarząd Rady Powiatu. Realizacja tej bardzo ważnej dla mieszkańców, ale i niezwykle kosztownej inwestycji nie byłaby bowiem możliwa, gdyby nie środki uzyskane przez samorząd powiatowy z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 15.758.388, 94 zł, oraz dotacji przekazanej przez Gminę Oborniki – 2.700.000,00 zł.

Cieszymy się, że wreszcie przystępujemy do realizacji naszego największego zadania z zakresu rozbudowy dróg powiatowych. Po przebudowie drogi w Gminie Rogoźno na odcinku Tarnowo-Karolewo oraz trwających wciąż pracach w Gminie Ryczywół na odcinku Gorzewo-Ryczywół przyszedł czas na poprawę bezpieczeństwa w Gminie Oborniki – mówiła podczas podpisywania umowy Starosta Zofia Kotecka.

Dziękuję Panu Wojewodzie za udzielone dofinansowanie oraz Panu Burmistrzowi Obornik i całej Radzie Miejskiej w Obornikach za przekazaną dotację. Dzięki dobrej współpracy udało nam się zrealizować kolejny ważny cel – podkreśliła Starosta.

Zgodnie z podpisaną umową prace mają potrwać do maja 2024 r.