W tym tygodniu rozpoczną się prace związane z odtworzeniem posadzki na korytarzu Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie. W poniedziałek Starosta Zofia Kotecka, Wicestarosta Waldemar Cyranek oraz Skarbnik Powiatu Joanna Konieczna podpisali umowę z wykonawcą zadania – firmą Alauctus z Poznania.

Inwestycja, której wartość wynosi 134.998,57 zł obejmuje wymianę schodów przy wejściu głównym oraz podestu (wiatrołap) na parterze budynku, zaś na posadzkach korytarzy na I i II piętrze położona zostanie wykładzina PCV. Prace mają potrwać do połowy sierpnia.

Powiat Obornicki pozyskał na to zadanie dofinansowanie na poziomie aż 98 proc. wartości w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.