We wtorek Starosta Zofia Kotecka i Wicestarosta Waldemar Cyranek podpisali umowę na przebudowę części budynku Starostwa Powiatowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Zakres inwestycji obejmie m.in. adaptacje pomieszczeń urzędu zajmowanych dotychczas przez lokal gastronomiczny na potrzeby biurowe. Wykonawcą prac będzie Zakład Produkcyjno-Handlowo Usługowy Sławomira Lisiewicza z Chodzieży. Wartość zadania to 1.282.890 zł. Zgodnie z umową prace mają potrwać do 15.03.2023 r.

Każdy z mieszkańców, który miał okazję korzystać z usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wie, że warunki obsługi w tych biurach nie są zbyt dobre. Pomieszczenia są małe, a przebywa w nich po kilka osób. Chcemy przede wszystkim zapewnić naszym mieszkańcom więcej intymności, bowiem specyfika usług świadczonych przez PCPR często wiąże się ze sprawami bardzo osobistymi – wyjaśnia Starosta, Zofia Kotecka.