Przypominamy, że cały czas można składać wnioski o pobyt w mieszkaniu wspomaganym, utworzonym przez Powiat Obornicki w ramach partnerskiej umowy ze Stowarzyszeniem „Ludzki Gest” w Obornikach. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie osób niesamodzielnych w Powiecie Obornickim.

Zasady naboru określone zostały w regulaminie mieszkania wspomaganego, stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu nr 306/21 opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Obornickiego dostępnej [TUTAJ].

Wniosek o przyznanie usługi pobytu w mieszkaniu wspomaganym należy kierować do pokoju 108 Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki z dopiskiem „Mieszkanie wspomagane”.

Mieszkanie wspomagane ma na celu zapewnienie pomocy w prowadzeniu samodzielnego życia i być alternatywą dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z pomocy opiekuna mieszkania, który będzie rozwijał i utrwalał ich umiejętności m.in. z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego czy załatwiania spraw administracyjnych. Pobyt w lokalu będzie przyznany na czas określony lub nieokreślony dla niesamodzielnych osób starszych i osób niesamodzielnym wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych.

Tego rodzaju mieszkanie stanowi szansę dla osób, które mogą mieszkać poza tradycyjną placówką opiekuńczą, lecz jednocześnie nie są na tyle samodzielne, aby żyć już na własny rachunek. W procesie usamodzielniania, który przebiegać ma w sposób łagodny, pomagać im będzie opiekun, któremu przyświeca przede wszystkim zasada pomagać, ale nie wyręczać – wyjaśnia Starosta Obornicki, Zofia Kotecka.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)