W Powiecie Obornickim rusza program usuwania azbestu. Wkrótce do wszystkich osób, które złożyły wniosek o usunięcie materiałów zawierających azbest, zgłosi się telefonicznie przedstawiciel firmy Logistyka Odpadów Sp. z.o.o. w celu ustalenia terminu wykonania prac.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o usunięcie azbestu można składać jeszcze do 31 lipca 2020r. w urzędach gmin powiatu obornickiego, właściwych dla położenia nieruchomości objętej wnioskiem. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

Powiat Obornicki pokrywa 100 procent kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie).

Więcej informacji na stronie
➡️ bip.powiatobornicki.pl/dokumenty/menu/110