Od 17.04.2020r. rusza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania dla:

  • a) części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników
  • b) części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. 

Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców można zapoznać się z informacjami i dokumentami dot.: dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek.

Wnioski można składać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (forma elektroniczna przyspiesza proces realizacji). Jest jednak możliwość złożenia dokumentów w wersji papierowej w Urzędzie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 
Termin składania wniosków: 17 – 30 kwietnia 2020 roku.

Szczegóły na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach: www.oborniki.praca.gov.pl 

Dodatkowych informacji udziela: Klaudia Krzysztofik tel. 61 653 66 39