W listopadzie rusza kolejna edycja Konkursu “Złota Żaba” dla uczniów ostatnich klas (siódmych i ósmych) szkół podstawowych. Konkurs przeprowadzany jest równolegle w dwóch dziedzinach. Pierwszy etap z matematyki odbędzie się w szkołach 16 listopada, z języka polskiego i literatury –  17 listopada. Nauczyciele – matematycy i poloniści – zgłaszają udział uczniów do 29 października.

Biorący udział w Konkursie będą rozwiązywać zadania szczególnego rodzaju, dowodząc swoich talentów i umiejętności: logicznego i twórczego myślenia, szukania nietypowych rozwiązań, wykraczania poza schematy. Konkurs docenia tych, którzy łączą wyobraźnię z precyzją posługiwania się słowem i liczbami.

Drugi etap „Złotej Żaby” odbędzie się w 5 marca 2022 r. w Swarzędzu. Wyniki zostaną ogłoszone 2 kwietnia 2022 r. Laureatom i wyróżnionym będą przyznane: statuetki Złotej Żaby, książki, nagrody rzeczowe, prawa przyjęcia do Liceum Fundacji EKOS oraz związane z nim stypendia. Nagrodzeni zostaną również nauczyciele zdobywców najwyższych miejsc.   

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Społecznej EKOS, która prowadzi
w Swarzędzu I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Szkołę Podstawową
z Oddziałami Dwujęzycznymi. Obie szkoły znane są z wysokich wyników nauczania,
Autorami zadań konkursowych „Złotej Żaby” są ich nauczyciele oraz nauczyciele akademiccy
z poznańskich uniwersytetów – Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz Katedry Matematyki Stosowanej UEP.

Już od 29 lat swarzędzkie konkursy inspirują nauczycieli i dostarczają im narzędzi do pracy
z uczniami zdolnymi. Autorski zbiór zadań Lekcje twórczego myślenia ze Złotą Żabą jest takim narzędziem, a także pomocą dla opiekunów i uczestników Konkursu. Zadania z ostatnich edycji publikowane są również na stronie internetowej zlotazaba.pl.

Konkurs wspierają i współfinansują jako zadanie publiczne samorządy: Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Poznańskiego, innych powiatów, miast i gmin, a także prywatni sponsorzy. Patronat medialny nad „Złotą Żabą” sprawuje Radio Poznań.