Zarząd Powiatu Obornickiego informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Obornickiego w 2024 r.

Uchwałą nr 771/23 Zarząd Powiatu Obornickiego powierza prowadzenie w/w punktu Fundacji HONESTE VIVERE z s. w Warszawie.