Przed planowanym terminem zakończono prace, związane z przebudową placu przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie. W ramach inwestycji, na którą Powiat Obornicki pozyskał środki zewnętrzne z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków powstały nowe miejsca parkingowe wraz z dojściem i dojazdem do budynku. Poszerzono także istniejące chodniki oraz przeprowadzono remont kanalizacji. Na zrewitalizowanym placu zgodnie ze wskazaniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków położony został tzw. starobruk poznański, który doskonale komponuje się z zabytkowym budynkiem szkoły.

To bardzo potrzebna inwestycja, która pozwoliła w końcu uporządkować ten teren. Błoto, wyboje i dziki parking to już przeszłość. Teraz ten teren cieszy oko – mówiła podczas oficjalnego zakończenia prac Starosta Zofia Kotecka, która wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Bogusławem Janusem, Dyrektorem szkoły Jarosławem Łatką i młodzieżą dokonała symbolicznego przecięcia wstęgi.

W odbiorze uczestniczyli także Wicestarosta Waldemar Cyranek, Członek Zarządu Powiatu Zbigniew Nowak oraz Radne Renata Tomaszewska i Anna Nowicka.

Wartość zadania to 497.254,40 zł.